Pesanan Pengendali Blog kepada Semua Ahli Ilmu

Imam Ibnu Asakir, Imam al-Khatib dan Imam al-Hafiz al-Mizzi meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi:

"Apabila akhir umat ini melaknat (generasi) awalnya, maka hendaklah orang-orang yang mempunyai ilmu pada ketika itu menzahirkan ilmunya, sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu pada waktu tersebut seumpama seseorang yang menyembunyikan apa yang telah diwahyukan kepada (Sayyidina) Muhmammad SAW!!!"

Maka apabila lahir golongan yang mencaci dan melaknat para ulama' aqidah ASWJ al-Asha'irah dan al-Maturidiyyah (Hanafi, Maliki, Shafie dan majoriti Hanbali) yang mengikut generasi Salafus Soleh, apakah yang telah kita lakukan???
Saturday, July 18, 2020
no image

*Sayyid Ahmad  Al Marzuqi Al Maliki Rohimahulloh* .       Ulama yang Produktif Menulis Usai Bermimpi Bertemu Nabi SAW. Penulis :  Misbahudd...

Thursday, July 2, 2020
no image

Among Albani's innovations in the Religion: 1. In his book Adab al-Zafaf he prohibits women from wearing gold jewelry - rings, bracele...

Wednesday, July 1, 2020