Pesanan Pengendali Blog kepada Semua Ahli Ilmu

Imam Ibnu Asakir, Imam al-Khatib dan Imam al-Hafiz al-Mizzi meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi:

"Apabila akhir umat ini melaknat (generasi) awalnya, maka hendaklah orang-orang yang mempunyai ilmu pada ketika itu menzahirkan ilmunya, sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu pada waktu tersebut seumpama seseorang yang menyembunyikan apa yang telah diwahyukan kepada (Sayyidina) Muhmammad SAW!!!"

Maka apabila lahir golongan yang mencaci dan melaknat para ulama' aqidah ASWJ al-Asha'irah dan al-Maturidiyyah (Hanafi, Maliki, Shafie dan majoriti Hanbali) yang mengikut generasi Salafus Soleh, apakah yang telah kita lakukan???
Sunday, July 4, 2021
Sunday, May 2, 2021
no image

 EDISI KHAS BONGKAR AQIDAH SEBENAR GOLONGAN WAHHABIYYAH/SALAFIYYAH/ TAIMIYYŪN  YANG MENDAKWA KEPADA AKIDAH SALAF أستغفر الله العظيم Dua pesa...

Friday, March 19, 2021
no image

 بسم لله الحمد لله وحده كنز الراغبين للجلال المحلي.. أدق الشروح التي كتبت على المنهاح على التحقيق، واهمٌ من يظن أنه فهم كتب الجلال ببادئ الن...

Tuesday, March 9, 2021
Saturday, March 6, 2021
no image

 Bagian 6 : Hadits Budak Perempuan Hitam (Hadîts al-Jâriyah as-Sawdâ’) Dan Penjelasan Allah Ada Tanpa Tempat (شرح حديث الجارية السوداء وبيان...