Pesanan Pengendali Blog kepada Semua Ahli Ilmu

Imam Ibnu Asakir, Imam al-Khatib dan Imam al-Hafiz al-Mizzi meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi:

"Apabila akhir umat ini melaknat (generasi) awalnya, maka hendaklah orang-orang yang mempunyai ilmu pada ketika itu menzahirkan ilmunya, sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu pada waktu tersebut seumpama seseorang yang menyembunyikan apa yang telah diwahyukan kepada (Sayyidina) Muhmammad SAW!!!"

Maka apabila lahir golongan yang mencaci dan melaknat para ulama' aqidah ASWJ al-Asha'irah dan al-Maturidiyyah (Hanafi, Maliki, Shafie dan majoriti Hanbali) yang mengikut generasi Salafus Soleh, apakah yang telah kita lakukan???
Tuesday, June 24, 2008Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu al-solihat...

Pihak al-Ashairah memanjatkan jutaan pujian kepada Allah SWT dengan kelahiran terjemahan bagi kitab [الرد علن من قال بالجهة] atau terjemahannya [The Refutation of Him (Ibn Taymiyyah) Who Attributes Direction to Allah] atau [Sanggahan Terhadap Mereka Yang Menyifatkan Allah SWT dengan "jihah"/arah atas]

Kitab ini telah diterjemah oleh guru kami yang dikasihi, al-Sheikh Gibril Fuad Haddad al-Solihi al-Shafi'e al-Naqshabandi al-Athari. Beliau merupakan seorang alim yang mengajar kami adab melalui tindak-tanduk dan percakapan beliau. Semoga Allah SWT terus memelihara beliau dan menjadikan beliau tergolong di kalangan mereka yang dikasihi oleh-Nya.

Kitab ini adalah karangan al-Qadhi Ibn Jahbal [Wafat 733H] seorang faqih mazhab Shafie dan ulama' mazhab al-Asha'irah yang merupakan salah seorang alim yang sezaman dengan Ibnu Taymiyyah [Wafat 728H]. Kitab ini merupakan satu hujah penolakan dan sanggahan terhadap Ibn Taymiyyah yang meletakkan sifat "jihah" / "arah" bagi Allah SWT di dalam kitabnya "al-Aqidah al-Hamawiyyah". Kitab karangan al-Qadhi Ibn Jahbal merupakan salah satu penulisan ulama' yang terbaik dalam menolak fahaman Ibn Taymiyyah ini sehingga Imam Ibn al-Subki [Wafat 771H] menulis semula kandungan kitab al-Qadhi Ibn Jahbal di dalam kitabnya yang masyhur "Tabaqat al-Shafi'iyyah".

Kitab ini menolak pendekatan Ibn Taymiyyah yang bersifat "literalism" atau "zahiri" dalam memahami ayat-ayat mutashabihat khasnya dan menyokong pendekatan Imam al-Ghazali yang sangat masyhur. Kitab ini juga mengandungi "Muqaddimah" yang ditulis oleh salah seorang alim mazhab Hanafi yang masih hidup di Damshiq, Sheikh Wahbi Sulayman Ghawji [guru kepada guru kami, al-Sheikh Gibril Fuad Haddad]. Kitab ini juga meletakkan komentar-komentar para ulama' mengenai pendirian Ibn Taymiyyah yang tidak kukuh termasuk komentar salah seorang murid Ibn Taymiyyah. Akhir kata berkata seorang muhaddith dari Damshiq:
"Kesalahan seorang yang hebat adalah tersangat berat."

Wassalam.

Untuk maklumat lanjut: sila ke Aqsa Publications