Pesanan Pengendali Blog kepada Semua Ahli Ilmu

Imam Ibnu Asakir, Imam al-Khatib dan Imam al-Hafiz al-Mizzi meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi:

"Apabila akhir umat ini melaknat (generasi) awalnya, maka hendaklah orang-orang yang mempunyai ilmu pada ketika itu menzahirkan ilmunya, sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu pada waktu tersebut seumpama seseorang yang menyembunyikan apa yang telah diwahyukan kepada (Sayyidina) Muhmammad SAW!!!"

Maka apabila lahir golongan yang mencaci dan melaknat para ulama' aqidah ASWJ al-Asha'irah dan al-Maturidiyyah (Hanafi, Maliki, Shafie dan majoriti Hanbali) yang mengikut generasi Salafus Soleh, apakah yang telah kita lakukan???
Wednesday, June 4, 2008

Dengan nama Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW, ahli keluarga dan sahabat baginda r.anhum.

Golongan Wahhabi juga dikenali sebagai:
  • al-Hashwiyyah: kerena mereka adalah golongan yang berkata dengan kata-kata yang sia-sia (Lihat kisah al-Hasan al-Basri)
  • al-Mujassimah: kerana mereka meletakkan sifat jisim (makhluk) kepada Allah SWT
  • al-Mushabbihah: kerana mereka menyerupakan Allah SWT dengan makluk-Nya dalam beberapa sudut
  • al-Jahwiyyah: kerana mereka menyifatkan Allah SWT dengan "jihah" atau arah. Mereka kata Allah itu arahnya di atas. [Maha Suci Allah SWT daripada dakwaan mereka]
  • al-Khawarij: kerana sifat mereka yang suka mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan, mengkhurafatkan umat Islam yang lain.
  • al-Salafiyyah: kerana mereka sering mendakwa mereka adalah pengikut mazhab al-Salaf. [Hakikatnya, mereka membelakangi generasi al-Salaf dalam banyak perkara]
Dari dulu sampai sekarang mereka sentiasa mendakwa bahawa merekalah penegak mazhab al-Salaf. Lihat lah kitab "Rasail fi al-Tawhid" oleh Sultan al-Ulama' al-Imam Izzuddin Ibn Abd al-Salam yang mendedahkan kepura-puraan mereka ini. Imam Izzuddin Ibn Abd al-Salam merupakan ulama' masyhur mazhab al-Shafie dan guru kepada Imam Daqiq al-Ayd. Semoga Allah merahmati kita dengan berkat kedudukan beliau di sisi-Nya.TERJEMAHAN:

"Dan [golongan] al-Hashwiyyah al-Mushabbihah yang menyerupakan Allah SWT dengan makhluq-Nya ada dua golongan:
  • Pertamanya: Yang tidak segan silu menzahirkan fahamannya yang sia-sia itu; "dan mereka menyanka mereka berada di atas keadaan yang baik, ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka adalah pendusta" [al-Mujadilah:18]
  • Dang yang lain [kedua]: Berselindung dengan mazhab al-Salaf."
Ulasan
  • Sejak dari dulu lagi mereka sentiasa mendakwa mereka bermazhab al-Salaf dengan maksud bahawa mereka menyeru kita meninggalkan mazhab muktabar yang empat.
  • Hakikatnya mazhab al-Salaf yang mereka bawa itu adalah dakwaan yang palsu dengan kefahaman yang berpenyakit.

0 comments: