Pesanan Pengendali Blog kepada Semua Ahli Ilmu

Imam Ibnu Asakir, Imam al-Khatib dan Imam al-Hafiz al-Mizzi meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi:

"Apabila akhir umat ini melaknat (generasi) awalnya, maka hendaklah orang-orang yang mempunyai ilmu pada ketika itu menzahirkan ilmunya, sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu pada waktu tersebut seumpama seseorang yang menyembunyikan apa yang telah diwahyukan kepada (Sayyidina) Muhmammad SAW!!!"

Maka apabila lahir golongan yang mencaci dan melaknat para ulama' aqidah ASWJ al-Asha'irah dan al-Maturidiyyah (Hanafi, Maliki, Shafie dan majoriti Hanbali) yang mengikut generasi Salafus Soleh, apakah yang telah kita lakukan???
Wednesday, January 1, 2014

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh;
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam;
Selawat dan Salam ke atas Rasulullah SAW, Rahmat ke seluruh alam; Juga kepada ahli keluarga baginda dan para sahabat r.a. yang telah bertebaran di merata alam;


1. Ilmuan beraliran Wahhabi, al-Sheikh Soleh Ibn 'Uthaymin mengatakan al-Imam al-Nawawi dan al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani bukan Ahli al-Sunnah dan al-Jama'ah dalam bab Nama-nama dan Sifat-sifat Allah. Kitab: Liqa’ al-Bab al-Maftuh.

2. Terjemahan bagi yang berwarna kuning di sebelah kanan bawah (nak terjemah semua panjang :) ):
Maksudnya: “Dan seperti al-Nawawi dan Ibn Hajar, (adakah) kita menjadikan mereka berdua bukan dari kalangan Ahli al-Sunnah dan al-Jama'ah?
(Jawapan) Pada apa yang mereka berdua (al-Nawawi dan Ibn Hajar al-Asqalani) pegang dalam (perkara berkaitan) Nama-nama dan Sifat-sifat (Allah), (maka) mereka berdua bukanlah dari Ahli al-Sunnah dan al-Jama'ah.”

3. Anda semua nak ikut Ibn 'Uthaymin atau al-Imam al-Nawawi dan al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam bab aqidah??!!

4. Tepuk dada tanya iman :)

5. Beliau telah meninggal pada tahun 2001, tapi beliau adalah di antara rujukan utama gerakan Wahhabi masa kini.


6. Penulis sebenarnya kurang berminat menceritakan hal orang yang telah meninggal dunia. Tetapi demi untuk membatilkan perkara yang batil dan membenarkan perkara yang benar. Maka semoga perkara ini termasuk dalam ghibah yang diharuskan (rujuk Riyad al-Salihin atau al-Azkar oleh al-Imam al-Nawawi untuk perincian) .

Wassalamu'alaikum.

0 comments: