Pesanan Pengendali Blog kepada Semua Ahli Ilmu

Imam Ibnu Asakir, Imam al-Khatib dan Imam al-Hafiz al-Mizzi meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi:

"Apabila akhir umat ini melaknat (generasi) awalnya, maka hendaklah orang-orang yang mempunyai ilmu pada ketika itu menzahirkan ilmunya, sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu pada waktu tersebut seumpama seseorang yang menyembunyikan apa yang telah diwahyukan kepada (Sayyidina) Muhmammad SAW!!!"

Maka apabila lahir golongan yang mencaci dan melaknat para ulama' aqidah ASWJ al-Asha'irah dan al-Maturidiyyah (Hanafi, Maliki, Shafie dan majoriti Hanbali) yang mengikut generasi Salafus Soleh, apakah yang telah kita lakukan???
Tuesday, November 24, 2015
Saturday, May 3, 2014
Wednesday, January 1, 2014
Tuesday, December 31, 2013
Sunday, December 29, 2013
Thursday, August 1, 2013
Sunday, April 14, 2013
Monday, March 25, 2013
Friday, March 22, 2013
Sunday, October 28, 2012
Thursday, July 19, 2012
Tuesday, February 7, 2012
Tuesday, December 27, 2011
Tuesday, December 20, 2011
Sunday, September 11, 2011
Wednesday, September 7, 2011